ประกวดออกแบบเว็บไซต์ DDasset.com เว็บซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับโจทย์ว่า
-สีสันแล้วแต่ดีไซน์ แต่ไม่เอาโทนสีฟ้า, น้ำเงิน
-ผู้ชนะส่งผลงานเป็น psd
-จ่ายเงินรางวัลโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
-ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง

Project From: ThaiSEO 

Project type:  Competition

Year:  2012

Related projects
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit