งานออกแบบ UI และ Icon App เกี่ยวกับสถานที่เที่ยวในช่วงกลางคืนชื่อ App ว่า NightLife โดยตัว UI ต่อยอด Layout มาจาก App การท่องเที่ยว Dinifriend แต่มา Design ใหม่ในลักษณะที่เป็นกลางคืน และดูเข้ากับ Concept ของ App มากขึ้น

Client: Synergy application

Project type:  Work for hire

Year:  2013

Related projects
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit