ประกวดออกแบบนามบัตร Tell Me Translationดูดี น่าเชื่อถือ และไม่ซ้ำแบบใคร และอยากให้ออกแบบเผื่อการนำไปทำ PVC SpotUV เงานูน ปั๊มนูน และอื่น ๆ ตามที่ผู้ออกแบบคิดว่าเหมาะสม

Project From: Tell Me Translation

Project type: Competition

Year:  2012

Related projects
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit